Представяне по теми

 • Увод

  ВЪВЕДЕНИЕ в курса
  (обратно към jobs.rabotilnik.com)

  Обучението е насочено към подобряване на уменията за ефективно търсене на работа и включва следните теми:

  - как да създадем своите Европас документи;

  - как да създадем своя успешен профил като търсещи работа в jobs.rabotilnik.com;

  - как да планираме бъдещата си кариера;

  - как да се представим успешно на интервю за работа.

  Това електронно обучение е неразделна част от Портала за търсене на работа (RAY portal), чието създаване се финансира от програма Еразъм+ на ЕС. Неговата цел е да повиши социалното включване и достъпа до пазара на труда на младежите, които са избрали да останат в малките населени места в България, Италия, Португалия, и Словения.

  От друга страна, порталът jobs.rabotilnik.com ще подкрепи предприятията и бизнесите в тези населени места в стремежа им да намерят подходяща работна ръка сред местното население. За да се изпълни това, партньорите по проекта създадоха модерна платформа за търсене на работа, която разполага с две независими пространства – за търсещи работа и за работодатели, както и със специално разработен обучителен инструмент за подкрепа на търсещите работа. Платформата и обучителните материали са с безплатен достъп и за двете страни – както за търсещите работа, така и за работодателите.

  • Модул 1: Моите Европас документи

   Този модул представя Europass - широко признат европейски инструмент за валидиране на умения. В края на модула ще знаете:

   - какво е Европас и защо е важен;

   - кои са основните Европас документи - CV, мотивационно писмо и портфолио на уменията;

   - как да създадем неустоими Европас CV и мотивационно писмо;

   - как да съхраняваме важни документи в облака, за да имаме достъп до тях по всяко време.

  • Модул 2: Моят RAY профил

   До края на този модул ще разберете:

   - как работи порталът за работа jobs.rabotilnik.com;

   - как да си създадете профил, който подчертава вашите умения, квалификация и опит;

   - как да управлявате кандидатурите си за работа.

  • Модул 3: Моята бъдеща кариера

   В края на този модул  ще можете да:

   - идентифицирате собствените си умения и копетентности;

   - правите разлика между желание и цел;

   - поставяте „умни“ цели;

   - съставяте план за действие и планирате кариерата си.

  • Модул 4: Моето интервю за работа

   В края на този модул ще знаете как:

   - да се държите на интервю за работа;

   - да подчертаете положителните си черти;

   - да управлявате уменията си ;

   - да подобрите уменията си за комуникация.