Задача 1: Създайте си профил в jobs.rabotilnik.com

Отделете малко време да се регистрирате в jobs.rabotilnik.com и да си създадете свой профил като търсещ работа.

Обърнете особено внимание на описанието на личните умения и подчертайте силните си страни.