Модул 1: Моите Европас документи

1. Какво е Европас?

Европас е широко признат Европейски инструмент за валидиране на умения. Той е създаден от Европейската комисия и CEDEFOP (Европейски център за развитие на професионалното обучение) през 1998 г. и оттогава работи за подобряване на признаването на професионалната квалификация на хората във всички европейски държави. Основната цел на инструмента е да улесни мобилността на работниците в Европа чрез набор от лесни за употреба и безплатни инструменти, еднакви за всички европейски държави, които предоставят инфомация за придобитие знания, умения и професионален опит.

На 1-ви юли 2020 стартира напълно обновената платформа Европас.