Oris poglavij

 • Uvod

  UVOD v usposabljanje

  Usposabljanje je namenjeno izboljšanju / izpopolnjevanju vaših veščin iskanja zaposlitve v zvezi z naslednjimi temami: 

   - kako ustvariti svoje Europass dokumente;

   -  kako ustvariti učinkovit RAY profil;

   -  kako uspešno zastavljati cilje in načrtovati svojo kariero;

   - kako uspešno opraviti razgovor za službo.

  To spletno izobraževanje je sestavni del RAY Rural Active Youth - portala za zaposlitev mladih v ruralnem okolju (portal RAY). Portal RAY je projekt, ki ga sofinancira program EU Erasmus+. Njegov cilj je povečati socialno vključenost mladih iskalcev zaposlitve na podeželskih območjih Bolgarije, Slovenije, Portugalske in Italije, po drugi strani pa nudenje podpore predvsem majhnim in srednje velikim podjetjem pri iskanju ustreznih delavcev v skladu z njihovimi potrebami. Ob upoštevanju teh ciljev so projektni partnerji razvili vrhunski zaposlitveni portal, osredotočen na potrebe ruralnih podjetij in mladih iskalcev zaposlitve. Portal vsebuje dva neodvisna prostora za prijavo, iskalci zaposlitve in delodajalci ter izobraževalno orodje, namenjeno za podporo mladim pri njihovem kariernem razvoju. Usposabljanje in portal sta brezplačna in pripravljena za uporabo tako za iskalce zaposlitve kot za podjetja.

 • Modul 1: Moji Europass dokumenti

  Ta modul zagotavlja informacije o Europassu, splošno priznanem evropskem orodju za prepoznavanje znanja, veščin in spretnosti. S tem modulom se naučimo in izvemo:

  • kaj je Europass,
  • zakaj je pomemben za kariero,
  • kako napisati Europassove dokumente, vključno z Europassovim CV- jem, spremnim pismom in mapo veščin in spretnosti,
  • namigi in nasveti za pisanje odličnega življenjepisa in prepričljivega spremnega pisma,
  • kako shraniti dokument v oblak in ga pripraviti za kasnejšo uporabo.


 • Modul 2: Moj RAY profil

  Na koncu modula boš imel razvite veščine za pripravo in optimizacijo svojega profila in kako lahko najbolje izkoristiš svoje možnosti za iskanje zaposlitve na portalu RAY.

  Zlasti veščine:

  • razumeti, kako RAY Zaposlitveni portal deluje;
  • ustvariti svoj RAY profil, ki bo prikazal spretnosti, kvalifikacije in izkušnje;
  • upravljati s prošnjami za zaposlitev;
  • ceniti pomen svojega spletnega profila pri iskanju zaposlitve in pozicioniranja oziroma za poklicno rast.

 • Modul 3: Moj karierni načrt

  Kaj boš vedel in znal?

  • kako odkriti svoje kompetence in že pridobljene veščine,
  • razlikovati med željo in ciljem,
  • prepoznati svoja pričakovanja o zaposlitvi in oceniti pričakovanja glede na svoje sposobnosti in kompetence,
  • zastaviti cilje po metodi SMART,
  • narediti delovni načrt,
  • narediti karierni načrt.

 • Modul 4: Moj razgovor za delo

  Kaj boš pridobil? Predvsem boš lahko:

  • razumel, kako je mogoče opraviti uspešen razgovor za službo;
  • bolje spoznal sebe in se naučil poudariti svoje pozitivne lastnosti;
  • znal izpostaviti svoje veščine pomembne za konkretno delo;
  • se opolnomočil  za komuniciranje z delodajalcem