Задача 1: Създайте свое CV като използвате онлайн редактора на Европас

Приложете на практика знанията от този модул и създайте свое собствено CV. Използвайте предоставените в модула полезни съвети.