Модул 3: Моята бъдеща кариера

1. Какво е кариерно планиране?

Предстои да научите как да съставите своя план за кариерно развитие и как да се придържате към него, за да изпълните мечтата си за кариера. Първата стъпка е себеопознаването, определянето на силните и слабите ни страни. Това ни помога да разберем какво искаме и какво можем да правим.  Ако вече знаете какво искате да правите, може да пропуснете тази стъпка и да се съсредоточите върху поставянето на лични цели. Какви са вашите краткосрочни и дългосрочни цели? Какво трябва да направите, за да ги постигнете?  Систематизирайте своите умения, придобити в процеса на образование и обучение и/или чрез опит. Помислете какви други умения са ви необходими по пътя към мечтаната кариера.

Това е практическа стратегия, която ви позволява да определите вашите умения и интереси, да си поставите кариерни цели и да набележите действия, които ще ви помогнат да постигнете целите.

Това трябва да бъде сбит, писмен документ с ясно разписани стъпки към целта.

Кариерното планиране е непрекъснат процес и включва постоянен преглед на:

  • опит;
  • приоритети;
  • намерения;
  • цели;
  • образование;
  • умения;
  • визия;
  • интереси;
  • ценности.