Задача 2: Представете себе си в рамките на 5 минути

Подгответе си представяне, което не надвишава 5 минути и включва вашите позитиви - образование, квалификации, професионален или друг опит, лични качества, награди и др. Отбележете какво ви вдъхновява в професията или позицията, за която кандидатствате. Споменете и други отличителни характеристики, които ви правят подходящия кандидат.