Задача 2: Създайте мотивационно писмо

Създайте впечатляващо мотивационно писмо като използвате Европас. Уверете се, че мотивационното писмо представя вас и вашия професионален опит по най-добрия начин и в същото време изтъква онези черти на характера ви, които ви правят силни кандидати за работа в избраната област.