Задача 2: Направете си план за действие

Сега си направете план за действие за постигане на "умната" цел - без значение дали ще бъде краткосрочен или дългосрочен, кратък или подробен. Връщайте се към плана си редовно - преглеждайте го и го адаптирайте към нуждите и промените. И така докато постигнете целта. И не се отказвайте!