Модул 4: Моето интервю за работа

1. Какво да правим и какво не

Кратки съвети за правилно поведение:
 • представете се (с ръкостискане);
 • изчакайте, докато ви поканят да седнете;
 • седнете и поддържайте правилна стойка, избягвайте да кръстосвате ръцете си, краката си или да заемате отпусната и небрежна поза на стола;
 • контролирайте движенията: не се въртете и не манипулирайте с предмети – не мачкайте документите, които държите и не си играйте с химикал;
Важно: за да контролирате ръцете си може да кръстосате пръсти.
 • бъдете естествени – с приятен и спретнат външен вид и добро настроение (не преигравайте!);
 • гледайте право към интервюиращия;
 • бъдете внимателни и концентрирани, демонстрирайте интерес;
 • не прекъсвайте, изслушвайте коментарите и въпросите докрай;
 • бъдете ясни и точни, не се отклонявайте;
 • отговаряйте ясно и отчетливо, не мънкайте;
 • любезно поискайте обяснение, когато не сте сигурни във въпроса;
 • покажете мотивация и интерес към позицията, за която кандидатствате;
 • бъдете предпазливи, ако разговорът засегне лични теми, не влизайте в детайли за личния си живот; 
 • покажете, че познавате дейността на компанията.
Избягвайте:
 • да критикувате последния си работодател или компания, в която сте работили;
 • да заявявате факти, за които не можете да предоставите доказателства;
 • да използвате изрази, които показват съмнение или нерешителност, като “Може би…”, “Не съм сигурен…”, “Никога не съм мислил за това…”;
 • да отклонявате проблемни въпроси;
 • да изтъквате слабите си качества / страни;
 • да се клатите ненужно на стола;
 • да молите за работата;
 • да показвате арогантност;
 • да се хвалите;
 • да бъдете настоятелен по темата за заплатата;
 • НЕ дъвчете дъвка!
Ако имате кратък професионален опит

Акцентирайте върху вашата академична и професионална квалификация, върху стажове и/или доброволчески дейности, вурху позитивното ви отношение към работата, способността ви да учите и желанието ви да работите за този работодател.

Важно: ясно демонстрирайте готовност за учене и желание за напредък.

Накрая:

 • изчакайте интервюиращия да приключи интервюто;
 • станете след интервюиращия;
 • благодарете за интервюто.
Важно: не забравяйте, че ви наблюдават докато напуснете стаята.

След интервюто:

 • анализирайте интервюто и идентифицирайте положителните моменти в представянето си, както и тези, които могат да бъдат подобрени;
 • отхвърлянето и неуспеха са част от процеса на търсене на работа, гледайте на това като на придобит опит;
 • запазете позитивно отношение и мислете за следващата кандидатура като за нова възможност.

Общуване лице в лице

За да бъде общуването по време на интервюто ефективно:

 • говорете ясно и разбираемо;
 • говорете с нормална сила на гласа - не твърде силно и не твърде тихо;
 • говорете със спокойно темпо, нито твърде бързо, нито твърде бавно;
 • концентрирайте се върху посланието, което искате да предадете;
 • бъдете кратки и не използвайте сложни думи;
 • демонстрирайте интерес;
 • усмихвайте се, бъдете учтиви.
Важно: откритият поглед и чистата усмивка отварят врати и смекчават грешки и недостатъци.