Задача 2: Подобрете профилите си в социалните мрежи

Не забравяйте, че много често работодателите преглеждат профилите на кандидатите в социалните мрежи. Прегледайте вашите преди да кандидатствате. Ако е необходимо, премахнете публикациите, които не бихте искали да види бъдещият ви работодател.

Създайте си профил в LinkedIn.