Задача 1: Представете си едно истинско интервю

Изгледайте видеото и открийте поне шест момента, в които интервюираният има неприемливо за случая поведение:

 

 .