Това дистанционно обучение е неразделна част от Портала за търсене на работа (RAY portal), чието създаване се финансира от програма Еразъм+ на ЕС. Неговата цел е да повиши социалното включване и достъпа до пазара на труда на младежите, които са избрали да останат в малките населени места в България, Италия, Португалия, и Словения. От друга страна, порталът ще подкрепи предприятията и бизнесите в тези населени места в стремежа им да намерят подходяща работна ръка сред местното население. За да се изпълни това, партньорите по проекта създадоха модерна платформа за търсене на работа с акцент върху нуждите на младежите и фирмите от селските региони. Платформата разполага с две независими пространства – за търсещи работа и за работодатели, както и със специално разработен обучителен инструмент за подкрепа на търсещите работа. Платформата и обучителните материали са с безплатен достъп и за двете страни – както за търсещите работа, така и за работодателите.

Обучението е насочено към подобряване на уменията за ефективно търсене на работа и включва следните теми:

Как да създадем своите Европас документи

Как да създадем своя успешен профил в платформата като търсещи работа

Как да планираме бъдещата си кариера

Как да се представим успешно на интервю за работа


This online training is an integral part of the Rural Active Youth Job Portal (RAY Portal). The RAY Portal is a project cofounded by the Erasmus + programme of the EU. It aims at increasing social and labour market inclusion of youth in rural areas of Bulgaria, Slovenia, Portugal and Italy while supporting enterprises and business in matching labour demand and supply locally. With these objectives in mind, the project partners developed a cutting-edge job portal focused on the needs of rural businesses and rural youth. The platform features two independent login spaces (youth and employers) and a dedicated educational tool to support young people in their career developments. The training and the platform are free of charge and ready-to-use for both young people and businesses alike.

2-Cada documento da Europass é independente e segue critérios diferentes, Alguns podem ser produzidos automaticamente pelo utilizador, outros devem ser produzidos por diferentes instituições (estes são particularmente específicos no que toca à mobilidade Europass, aos diplomas suplementares Europass e ao suplemento do certificado Europass). Aqui iremos abordá-los e poderá editá-los diretamente em: CV e Carta de Apresentação.


This online training is an integral part of the Rural Active Youth Job Portal (RAY Portal). The RAY Portal is a project cofounded by the Erasmus + programme of the EU. It aims at increasing social and labour market inclusion of youth in rural areas of Bulgaria, Slovenia, Portugal and Italy while supporting enterprises and business in matching labour demand and supply locally. With these objectives in mind, the project partners developed a cutting-edge job portal focused on the needs of rural businesses and rural youth. The platform features two independent login spaces (youth and employers) and a dedicated educational tool to support young people in their career developments. The training and the platform are free of charge and ready-to-use for both young people and businesses alike.