Modul 3: Moj karierni načrt

1. KAJ JE KARIERNI NAČRT?


Karierni načrt je praktična strategija, ki omogoča določiti tvoje spretnosti in interese, postaviti karierne cilje in zastaviti korake, ki bodo pomagali cilje doseči.

Karierni načrt mora biti jedrnat pisni dokument, z jasno napisanimi koraki do cilja, in vključuje pregled:

  • izkušenj

  • prioritet

  • ciljev

  • izobrazbe

  • spretnosti

  • vizij

  • interesov

  • vrednot