Vaja 2:

Vaja: Naredi akcijski načrt za dosego enega od svojih ciljev, ne glede na to, ali je cilj kratkoročen ali dolgoročen, velik ali majhen!

Redno pregleduj svoj akcijski načrt, posodabljaj ali spreminjaj glede na pogoje, dokler ne dosežeš cilja.

IN PREDVSEM NE OBUPAJ! Vsako najmanjše dejanje za doseganje postavljenega cilja je premik v pravo smer k tvojemu uspehu.