Διαθέσιμα μαθήματα

Умения за ефективно търсене на работа

Умения за ефективно търсене на работа

Това дистанционно обучение е неразделна част от Портала за търсене...
Μάθημα

Corso sulla ricerca attiva del lavoro

Corso sulla ricerca attiva del lavoro

This online training is an integral part of the Rural Active Youth ...
Μάθημα

Curso de Procura de Emprego

Curso de Procura de Emprego

2-Cada documento da Europass é independente e segue critérios difer...
Μάθημα

Job Search Training

Job Search Training

This online training is an integral part of the Rural Active Youth ...
Μάθημα