Модул 2: Моят RAY профил

Сайт: E-learning
Курс: Умения за ефективно търсене на работа
Книга: Модул 2: Моят RAY профил
Разпечатано от: Guest user
Дата: понеделник, 27 март 2023, 03:28

Описание


1. Регистрация в jobs.rabotilnik.com

Въведение

Вече сте създали свои собствени  Европас документи  - CV и мотивационно писмо, езиков паспорт, паспорт на уменията (портфолио), където сте представили своите умения и квалификации. Време е да разберете как да създадете и управлявате впечатляващ профил в job.rabotilnik.com, за да кандидатствате успешно за работни места.

До края на този модул ще придобиете умения за изграждане и оптимизиране на профила си и за пълноценно използване на всички опции за търсене на работа. Ще оцените значението на добре направения профил, когато търсите нова работа или се стремите към израстване в кариератa.

Нерегистрирани потребители и как да получа одобрение за регистриран потребител

Порталът за работа е активен в няколко държави и затова е многоезичен  - има италианска, словенска, португалска и българска версии. в зависимост от това в коя държава се намирате, Ще бъдете автоматично пренасочени към вашата езикова версия, в зависимост от това в коя държава се намирате. Например, ако сте в България, автоматично ще отворите българската версия.


Можете да търсите възможности за работа и като нерегистрирани потребители. За целта използвайте опциите за търсене и прегледайте списъка с получените резултати от търсенето. Като щракнете върху всеки резултат ще намерите подробности за конкретната позиция, предоставени от работодателя. По този начин може да разглеждате толкова оферти за работа, колкото желаете, докато не решите да кандидатствате за определена позиция или за няколко позиции. Тогава трябва да се регистрирате.

Важно: само регистрирани потребители могат да кандидатстват за работни места!

Регистрацията е само в няколко лесни стъпки. Може да се регистрирате и с вашия фейсбук профил както е показано на Изображение 1.

Изображение 1


Не забравяйте да се съгласите с Общите условия на платформата (Изображение 2). Имайте предвид, че предоставяйки необходимата информация по време на регистрация и създаване на вашия профил, вие се съгласявате с Политиката за поверителност на платформата RAY, която е в съответствие с Регламент на ЕС 2016/679 (GDPR) за защита на личните данни.
Изображение 2


Веднага след като се регистрирате, ще бъдете насочени към вашия собствен профил. Все още може да търсите оферти за работа, но не можете да кандидатствате, докато не попълните всички задължителни полета от вашия профил, отбелязани със звездичка. В следващата част ще се фокусираме върху създаването и оптимизирането на личния/потребителския профил.

2. Моят потребителски профил

В тази част от модула ще разберете как да създадете и оптимизирате профила си, за да използвате пълноценно  всички опции за търсене на работа. Ще осъзнаете значението на добре направения и добре управляван профил, когато търсите нова работа или се стремите към израстване в кариератa.


2.1. Как да създам и оптимизирам своя профил

След регистрация може да създадете и редактирате личния си профил по всяко време. Не е нужно да чакате одобрението на администратор.

Вашето име и фамилия ще се генерират автоматичнов профила ви. Всички задължителни полета са маркирани със звездичка (*). Качете своя снимка. Това ще бъде първи контакт на бъдещия ви работодател с вас. Изберете подходяща снимка, тъй като тя може да промени представата на работодател за вас в положителна или отрицаелна посока. Препоръчваме ви снимка в паспортен формат. Не забравяйте - подходящата снимка работи във ваша полза!

Важно: информацията, която предоставите във вашия профил, ще се появява във всяка от кандидатурите ви за работа. Попълвайте полетата с вярна, актуална и уместна информация.

Не забравяйте, че може да редактирате потребителския си профил по всяко време. Може да се наложи да адаптирате част от информацията за определени работодатели и/или работни места.


Каква информация е необходима за пълен и успешен потребителски профил

Полетата за квалификация, допълнителна квалификация и владеене на чужди езици не са задължителни, но горещо ви препоръчваме да ги попълните, за да бъде профилът ви завършен и максимално полезен за работодателя.

Трябва да предоставите информация и за продължителността на вашия трудов стаж. Някои от вас вероятно имат много кратък стаж. В такива случаи може да го измерите в месеци – например 1 месец или 3 месеца. Тези от вас, които нямат никакъв трудов стаж и кандидатстват за първата си работа, ще попълнят 0 месеца.

Полезен съвет!

Когато изчислявате своя трудов опит, уверете се, че в допълнение към реалния си трудов стаж включвате и периодите на чиракуване, стажуване, доброволческа работа, участие в различни проекти и друг подходящ опит.

В следващите секции ще поставим акцент върху 3 много важни елемента от профила на търсещите работа. Доброто представяне на тези елементи е от ключово значение за работодателите. Тези елементи са:
 • вашите ключови умения;
 • вашите коректни данни за контакт;
 • вашите добре управлявани документи в платформата.

2.2. Моите ключови компетентности

Важно: „Ключови компетентности“ е задължително поле!
Добре попълненото поле "Ключови компетентности" в профила ви ще покаже на работодателите какво умеете, кои са вашите ценни качества и какво ви отличава от другите кандидати със същата квалификация. В него трябва да опишете в какво сте добри. Разбира се, това описание трябва да има връзка с работата, която  търсите и с позицията, за която кандидатствате. Уменията, изброени в това поле, ще ви помогнат да подчертаете вашите силни страни. Такива умения могат да бъдат: работа в екип, работа в стрес, комуникационни умения, добро управление на времето, лидерство, решаване на проблеми, емоционална интелигентност, устойчивост, достъпност, умения за водене на преговори и др. Работодателите ценят такива умения, защото те гарантират възможностите на кандидатите да работят и преуспяват в екипи и в организации, а не индивидуално. Продуктивната и здравословна работна среда зависи от такива умения и е цел на работодателите.

Полезно

През 2006 г. Европейският съюз определи, а през 2018 преразгледа рамка от ключови компетентности (ключови умения), от които се нуждае всека един от нас за своята лична и професионална реализация. Описанието по-долу ще ви помогне при формулирането на вашите ключови компетентности/умения.

Важно: може да изберете от списъка по-долу уменията, които притежавате и да ги попълните в потребителския си профил:
 • използване на чужди езици за комуникация;
 • гъвкавост при изучаване на чужди езици и изолзване на различни подходи;  
 • управление на времето и информацията;  
 • работа с други хора по конструктивен начин;  
 • управление на конфликти;
 • устойчивост;  
 • способност за справяне с несигурността и сложността;  
 • съпричастност;  
 • отговорност;  
 • инициативност;  
 • творчество;  
 • критично мислене;  
 • решаване на проблеми;  
 • разработване и изразяване на идеи;  
 • отговорно използване на цифровите технологии;  
 • комуникация и сътрудничество;  
 • медийна грамотност;
 • създаване на цифрово съдържание;  
 • използване на информация чрез разнообразие от цифрови технологии;
 • критично мислене;  
 • любопитство и открито отношение;
 • логическо мислене;  
 • отвореност към критичен и конструктивен диалог.

Разбира се, това не е изчерпателен списък. Може да добавите всякакви други умения, които намирате за подходящи.

Източник: Ревизирани ключови компетенции, https://www.youthpass.eu

2.3. Моите контакти

Друго важно поле е полетоКонтакти“. Не забравяйте да добавите вашите точни и актуални контакти. Заинтересованите работодатели ще ги използват, за да се свържат с вас.

Важно: не забравяйте, че е възможно това да е единственият начин работодателите да влязат в контакт с вас!


2.4. Съхраняване и управление на документи в платформата

Едно от най-големите предимства на вашия профил е, че в него може да съхранявате всичките си документи, дипломи и Европас сертификати. Ако все още не сте запознати с Европас документите и не знаете как да създадете свои собствени Европас CV и мотивационно писмо, езиков паспорт и паспорт на уменията, вижте Модул 1 „Моите Европас документи“.

Може да имате в профила си толкова автобиографии и мотивационни писма, колкото е необходимо. Дайте на всяко CV и мотивационно писмо различно име. Например, ако кандидатствате за готвач, може да имате файлове с име „CV_chef“ и „pismo_chef“. Когато създадете или адаптирате CV и мотивационно писмо, за да кандидатствате за барман, ще ги наречете „CV_barman“ и „pismo_barman“.

Може да добавите към своя профил съществуващо CV или друг съществуващ документ. Може и да създадете нов Европас документ, като използвате онлайн инструмента Europass tool. Инструментът ще ви помогне да създадете свои нови CV, мотивационно писмо, езиков паспорт или паспорт на уменията. Паспортът на уменията всъщност е вашето портфолио. След като сте създали необходимите документи, запазете всеки файл, свалете на компютъра си и качете в профила си.

В полето „Други документи“ може да съхранявате дипломи и сертификати или всякакви други документи, които бихте могли да изпратите на работодателите, например Youthpass сертификати. Всички документи, които качвате в профила си трябва да бъдат във формат pdf или в docx. 

Важно: имайте предвид изискването за размер. Всеки документ трябва да е до 500 KB!За да качите документ във вашия профил, щракнете върху синята стрелка, изберете документ от вашият компютър и след това натиснете „Запиши“. Може да качите няколко различни документа - CV, мотивационно писмо, езиков паспорт и след това да запишете всички наведнъж. Не забравяйте да дадете различни и подходящи имена на документите!  Ако имате няколко версии на CV и мотивационно писмо, адаптирани за различни работодатели и работни места, всяка версия трябва да носи различно име . По-вероятно е да нямате различни версии на паспорта на уменията (портфолиото), но и той трябва да бъде именуван по подходящ начин. Например portfolio_Ivan.

Важно: ако все пак се наложи да актуализирате езиковия си паспорт или паспорта на уменията, всичко, което трябва да направите, е да качите актуализирания файл - той автоматично ще замести стария. 

Както вече стана ясно, в профила си може да запазите няколко автобиографии и / или мотивационни писма, адаптирани към различни работни позиции. 

Важно: уверете се, че всеки файл е правилно именуван в съответствие с работната позиция, за която е предназначен.

Така ще избегнете изпращане на неподходящо CV и мотивационно писмо до желания от вас работодател. Представете си например ситуация, в която CV и мотивационно писмо за позицията барман са  изпратени до фирма за производство на трикотаж.

Преди да запазите информацията, която сте въвели, за да създадете своя профил, прочетете и се съгласете с Политиката за поверителност.

Може да създавате профила си на части по различно време. Ако изберете този подход, уверете се, че всеки път, когато въвеждате нова информация, щраквате върху бутона „запази“. Следващия път, когато влезете в профила си, информацията ще се появи и може да продължите с редактирането.

Важно: веднъж създаден, вашият профил може да бъде редактиран, актуализиран и допълван по всяко време. 

2.5. Полезни съвети

Внимавайте с редактирането на потребителския си профил, докато чакате отзиви от работодател. Уверете се, че не изтривате автобиографията и мотивационното писмо, които вече сте изпратили до работодатела. Ако изтриете CV и го качите отново, работодателят няма да види нито старото, нито новото. Това ще бъде объркващо за него, а вие вероятно няма да получите положителна обратна връзка.

В случай, че вече сте кандидатствали за определена позиция, но желаете да подобрите вече подаденото CV, трябва да изтриете цялата кандидатура и да кандидатствате за позицията отново като приложите подобреното CV.

Уверете се, че активно управлявате профила си, т. е. той е винаги актуален. Актуалният профил трябва да включва информация за всички позиции на които сте работили до момента, образование, умения, квалификации и примери за проекти, по които сте работили.

Важно! Работодателите се интересуват само от актуална информация.
Когато търсите нова работа или позиция за израстване в кариерата, важно е да имате онлайн присъствие, където също да покажете своите умения и опит. Може да си създадете хубава страница в социалната мрежа LinkedIn и да добавите връзка към нея във вашия RAY профил. LinkedIn е мрежа, в която сепредставят професионалисти, търсещи кариерно развитие. 

Важно: когато се представяте в социалните мрежи, не забравяйте да разделяте професионалния си живот от личния.
Внимавайте с поверителността. Споделяйте с работодателите само необходимата информация.


3. Моите кандидатури

След като попълните всички задължителни полета в профила си, може да започнете да кандидатствате за работните позиции, които ви интересуват. Разгледайте офертите за работа чрез менюто за търсене. Изберете офертата, която ви интересува и кликнете върху „Кандидатствай“.

Важно: ако в профила си сте изразили интерес да получавате известия за оферти за работа, проверерявайте посочения имейл за нови оферти.  Ще получавате известия за всички нови обяви по избраните от вас позиции.


3.1. Кандидатстване за работа

Когато щракнете върху „Кандидатствай“, ще ви бъде предложено да изберете CV, мотивационно писмо за конкретната длъжност, за която кандидатствате, както и допълнителни документи, които бихте желали да прикачите към молбата си.

Важно: вашите Паспорт на уменията (Портфолио) и Езиков паспорт, заедно с цялата информация от вашия профил, автоматично ще се приложат към вашата кандидатура.

Вече може да подадете кандидатурата си. След изпращането позицията за работа, за която сте кандидатствали, ще се появи в меню „Моите кандидатури“.


3.2. Полезни съвети

1. Ако в профила си имате повече от едно CV и повече от едно мотивационно писмо, преди да подадете кандидатурата си за работа се уверете, че сте избрали правилните файлове.

2. Само ако смятате, че кандидатурата ви е слаба и силно се нуждае от подобрения, може да я изтриете, подобрите и изпратите отново.


4. Защо да създам и управлявам профил в jobs.rabotilnik.com

Пет причини, поради които трябва да създадете и управлявате профил в jobs.rabotilnik.com

1. Това е специализирана търсачка за работа в малки населени места!

Ще намерите фирми и оферти за работа близо до мястото, където живеете, т. е. на територия, която познавате добре и с която сте свързани социално и емоционално. Бъдещето не винаги е на километри от нея!

2. Тук ще намерите подкрепа при създаване на своето CV и личен профил!

Имате проблеми с подготовката на вашето CV? С jobs.rabotilnik.com  това ще е в миналото! Тук ще получите достъп до европейски инструменти за писане на CV, мотивационни писма и портфолио на уменията (Европас документи). Създадените от вас документи ще се съхраняват в jobs.rabotilnik.com, откъдето ще имате лесен достъп до тях по всяко време!

3.  jobs.rabotilnik.com предоставя обучение за умения за търсене на работа!

Съвременното онлайн обучение ще ви предостави полезни съвети за създаване на автобиография и мотивационно писмо, за успешно интервю за работа, за това как да изтъкнете уменията, които сте придобили в училище, в  университета, на работа или чрез доброволчески дейности.       

4. Достъп до множество оферти за работа и автоматично известяване!

След като се регистрирате в портала ще имате достъп до всички профили на работодатели и ще видите какви възможности за кариера предлага всеки от тях. Ще можете да търсите работа, която най-добре съответства на  уменията и опита, който вече имате. Всичко това е допълнено с автоматична услуга за известяване по имейл, така че да не пропуснете нова оферта.          

5. Базата данни за активния местен бизнес е на ваше разположение!

Знанието е сила. Порталът ще ви даде поглед към бизнес средата в близост до родния ви град, за да разберете потенциала на вашия регион, което е полезно дори и ако в момента не търсите работа, но искате да започнете свой собствен предприемачески проект.