Самооценка

Направете теста, за да оцените напредъка си.

Щракнете върху https://docs.google.com/forms/d/1I-_jfUno445uBuzOgZhZ3MIi-ng3kdblprMH1EXhKxw/edit, за да отворите ресурса.