Модул 2: Моят RAY профил


2. Моят потребителски профил

2.5. Полезни съвети

Внимавайте с редактирането на потребителския си профил, докато чакате отзиви от работодател. Уверете се, че не изтривате автобиографията и мотивационното писмо, които вече сте изпратили до работодатела. Ако изтриете CV и го качите отново, работодателят няма да види нито старото, нито новото. Това ще бъде объркващо за него, а вие вероятно няма да получите положителна обратна връзка.

В случай, че вече сте кандидатствали за определена позиция, но желаете да подобрите вече подаденото CV, трябва да изтриете цялата кандидатура и да кандидатствате за позицията отново като приложите подобреното CV.

Уверете се, че активно управлявате профила си, т. е. той е винаги актуален. Актуалният профил трябва да включва информация за всички позиции на които сте работили до момента, образование, умения, квалификации и примери за проекти, по които сте работили.

Важно! Работодателите се интересуват само от актуална информация.
Когато търсите нова работа или позиция за израстване в кариерата, важно е да имате онлайн присъствие, където също да покажете своите умения и опит. Може да си създадете хубава страница в социалната мрежа LinkedIn и да добавите връзка към нея във вашия RAY профил. LinkedIn е мрежа, в която сепредставят професионалисти, търсещи кариерно развитие. 

Важно: когато се представяте в социалните мрежи, не забравяйте да разделяте професионалния си живот от личния.
Внимавайте с поверителността. Споделяйте с работодателите само необходимата информация.