Модул 2: Моят RAY профил


2. Моят потребителски профил

2.1. Как да създам и оптимизирам своя профил

След регистрация може да създадете и редактирате личния си профил по всяко време. Не е нужно да чакате одобрението на администратор.

Вашето име и фамилия ще се генерират автоматичнов профила ви. Всички задължителни полета са маркирани със звездичка (*). Качете своя снимка. Това ще бъде първи контакт на бъдещия ви работодател с вас. Изберете подходяща снимка, тъй като тя може да промени представата на работодател за вас в положителна или отрицаелна посока. Препоръчваме ви снимка в паспортен формат. Не забравяйте - подходящата снимка работи във ваша полза!

Важно: информацията, която предоставите във вашия профил, ще се появява във всяка от кандидатурите ви за работа. Попълвайте полетата с вярна, актуална и уместна информация.

Не забравяйте, че може да редактирате потребителския си профил по всяко време. Може да се наложи да адаптирате част от информацията за определени работодатели и/или работни места.


Каква информация е необходима за пълен и успешен потребителски профил

Полетата за квалификация, допълнителна квалификация и владеене на чужди езици не са задължителни, но горещо ви препоръчваме да ги попълните, за да бъде профилът ви завършен и максимално полезен за работодателя.

Трябва да предоставите информация и за продължителността на вашия трудов стаж. Някои от вас вероятно имат много кратък стаж. В такива случаи може да го измерите в месеци – например 1 месец или 3 месеца. Тези от вас, които нямат никакъв трудов стаж и кандидатстват за първата си работа, ще попълнят 0 месеца.

Полезен съвет!

Когато изчислявате своя трудов опит, уверете се, че в допълнение към реалния си трудов стаж включвате и периодите на чиракуване, стажуване, доброволческа работа, участие в различни проекти и друг подходящ опит.

В следващите секции ще поставим акцент върху 3 много важни елемента от профила на търсещите работа. Доброто представяне на тези елементи е от ключово значение за работодателите. Тези елементи са:
  • вашите ключови умения;
  • вашите коректни данни за контакт;
  • вашите добре управлявани документи в платформата.