Модул 2: Моят RAY профил


2. Моят потребителски профил

2.2. Моите ключови компетентности

Важно: „Ключови компетентности“ е задължително поле!
Добре попълненото поле "Ключови компетентности" в профила ви ще покаже на работодателите какво умеете, кои са вашите ценни качества и какво ви отличава от другите кандидати със същата квалификация. В него трябва да опишете в какво сте добри. Разбира се, това описание трябва да има връзка с работата, която  търсите и с позицията, за която кандидатствате. Уменията, изброени в това поле, ще ви помогнат да подчертаете вашите силни страни. Такива умения могат да бъдат: работа в екип, работа в стрес, комуникационни умения, добро управление на времето, лидерство, решаване на проблеми, емоционална интелигентност, устойчивост, достъпност, умения за водене на преговори и др. Работодателите ценят такива умения, защото те гарантират възможностите на кандидатите да работят и преуспяват в екипи и в организации, а не индивидуално. Продуктивната и здравословна работна среда зависи от такива умения и е цел на работодателите.

Полезно

През 2006 г. Европейският съюз определи, а през 2018 преразгледа рамка от ключови компетентности (ключови умения), от които се нуждае всека един от нас за своята лична и професионална реализация. Описанието по-долу ще ви помогне при формулирането на вашите ключови компетентности/умения.

Важно: може да изберете от списъка по-долу уменията, които притежавате и да ги попълните в потребителския си профил:
 • използване на чужди езици за комуникация;
 • гъвкавост при изучаване на чужди езици и изолзване на различни подходи;  
 • управление на времето и информацията;  
 • работа с други хора по конструктивен начин;  
 • управление на конфликти;
 • устойчивост;  
 • способност за справяне с несигурността и сложността;  
 • съпричастност;  
 • отговорност;  
 • инициативност;  
 • творчество;  
 • критично мислене;  
 • решаване на проблеми;  
 • разработване и изразяване на идеи;  
 • отговорно използване на цифровите технологии;  
 • комуникация и сътрудничество;  
 • медийна грамотност;
 • създаване на цифрово съдържание;  
 • използване на информация чрез разнообразие от цифрови технологии;
 • критично мислене;  
 • любопитство и открито отношение;
 • логическо мислене;  
 • отвореност към критичен и конструктивен диалог.

Разбира се, това не е изчерпателен списък. Може да добавите всякакви други умения, които намирате за подходящи.

Източник: Ревизирани ключови компетенции, https://www.youthpass.eu