Модул 2: Моят RAY профил


2. Моят потребителски профил

В тази част от модула ще разберете как да създадете и оптимизирате профила си, за да използвате пълноценно  всички опции за търсене на работа. Ще осъзнаете значението на добре направения и добре управляван профил, когато търсите нова работа или се стремите към израстване в кариератa.