Modul 4: Moj razgovor za delo

2. Ustrezno in neustrezno vedenje


Ustrezno vedenje:

 • Predstavi se.
 • Usedi se, ko  te povabijo.
 • Sedi pokonci, ne prekrižaj rok in pazi, da ne bi zdrsnil s stole.
 • Bodi pozoren, da ne bi  mencal, ali nenehno premikal predmetov zaradi živčnosti…
 • Bodi naraven. Naredi dober vtis in bodi dobro razpoložen (a ne pretiravaj).
 • Ko se pogovarjaš z zaposlovalci, jih glej v oči.
 • Pokaži zanimanje in bodi pozoren.
 • Ne prekinjaj, pokaži, da znaš poslušati.
 • Bodi jasen in objektiven.
 • Odgovarjaj jasno in odločno, ne mencaj, ne momljaj.
 • Če vprašanja ne razumeš, vljudno vprašaj za razlago in odgovori, ko ga razumeš.
 • Pokaži motivacijo in zanimanje za položaj, na katerega se prijavljaš.
 • Bodi previden, če pogovor nanese na osebne teme. Ni ti treba deliti osebnih podatkov, ki delovnega mesta ne zadevajo.
 • Pokaži, da poznaš poslovanje podjetja


Neustrezno vedenje:


 • Prekinjanje zaposlovalca med govorjenjem.

 • Kritiziranje zadnjega zaposlovalca in podjetja, za katerega si delal.
 • Navajanje dejstev, za katera nimaš dokazov.
 • Izrazi, ki kažejo dvom ali neodločnost, kot so ‘morda…’, ‘nisem prepričan…’, ‘na to nisem nikoli pomislil …’
 • Izogibanje vprašanjem o reševanju težav.
 • Izpostavljanje svojih šibkih lastnosti/karakteristik.
 • Konstantno premikanje na stolu.
 • Prosjačenje za delo.
 • Aroganca.
 • Samohvala.
 • Žvečenje žvečilnega gumija.
 • Veliko vztrajati  pri tematiki  o plači.


Če imaš malo izkušenj ...

Poudari svoje akademske dosežke in poklicne kvalifikacije, pozitiven odnos do dela, pripravljenost za učenje, in željo, da bi delal  za zaposlovalca. Prikaži svojo voljo za učenje in napredek.


Na koncu ...


Počakaj, da delodajalec konča razgovor; vstani šele, ko on vstane; zahvali se za razgovor in ne pozabi, da te opazujejo, dokler ne odideš.


Po razgovoru ...

 • Zavrnitev je del postopka iskanja zaposlitve, glej na to kot na učno izkušnjo!
 • Ohrani pozitiven odnos in razmišljaj o naslednji prijavi za delo kot o novi priložnosti!
 • Analiziraj razgovor in prepoznaj pozitivne in manj pozitivne vidike, kot tudi tiste, ki jih je mogoče izboljšati.

Komunikacija iz oči v oči

Za izboljšanje svojih komunikacijskih sposobnosti:

 • Govori jasno in razločno.
 • Ne govori pretiho in ne preglasno.
 • Govori umirjeno, ne prehitro in ne prepočasi.
 • Osredotoči se na sporočilo, ki ga želiš izraziti.
 • Govori jasno in z enostavnimi izrazi.
 • Pokaži zanimanje.

 • Smehljaj se, bodi vljuden